Pts

1 2 3
Vasiliy Kushnyr 3 8 10
Nazarii Hrytsyienko 11 11 11