Liga Pro FNTR Moscow Open 6-11 Sergey Vakar v Alexey Yanshaev 7-7
Liga Pro FNTR Moscow Open 11-8,11-9 Dmitry Petrochenko v Evgeniy Glazun 2-1
Moszkvai Liga Pro Viktor Rahmanov v Bator Damdinov 0-0
Challenger Ochsenhausen 13-11,9-11,6-11 Jakub Kosowski v Jiri Vrablik 1-3
Liga Pro FNTR Moscow Open 02/17 16:00 Vladimir Beliakov v Dmitry Sebekin 9-4
Liga Pro FNTR Moscow Open 02/17 16:00 Igor Kovalev v Igor Smirnov 6-11
Moszkvai Liga Pro 11-7,11-5,9-11,6-11 Vladislav Fedorov v Vladimir Petrov 9-7
Challenger Ochsenhausen 02/17 15:40 Irvin Bertrand v Michal Bankosz 3-1
Liga Pro FNTR Moscow Open 02/17 15:39 Ilya Novikov v Vladimir Kasatkin 7-5
Liga Pro FNTR Moscow Open 02/17 15:30 Oleg Melkov v Nikolay Artamonov 5-8
Moszkvai Liga Pro 02/17 15:30 Bator Damdinov v Daniil Bereznev 11-12
Liga Pro FNTR Moscow Open 02/17 15:08 Igor Sergeevich v Igor Tukh 12-14
Liga Pro FNTR Moscow Open 02/17 15:00 Vladimir Beliakov v Ilya Novikov 11-9
Moszkvai Liga Pro 02/17 15:00 Viktor Rahmanov v Vladislav Fedorov 11-8
Challenger Ochsenhausen 02/17 15:00 Viktor Brodd v Francisco Sanchi 3-2
Liga Pro FNTR Moscow Open 02/17 14:30 Dmitry Sebekin v Vladimir Kasatkin 9-4
Liga Pro FNTR Moscow Open 02/17 14:30 Igor Sergeevich v Nikolay Artamonov 2-9
Moszkvai Liga Pro 02/17 14:00 Vladislav Melnikov v Maksim Adushinov 11-9
Liga Pro FNTR Moscow Open 02/17 14:00 Ilya Novikov v Dmitry Sebekin 11-8
Liga Pro FNTR Moscow Open 02/17 14:00 Igor Tukh v Oleg Melkov 12-14
Moszkvai Liga Pro 02/17 13:35 Demik Ying v Zhasur Hudaiberdiev 11-10
Liga Pro FNTR Moscow Open 02/17 13:30 Vladimir Beliakov v Vladimir Kasatkin 10-8
Liga Pro FNTR Moscow Open 02/17 13:30 Nikolay Artamonov v Igor Tukh 9-10
Challenger Ochsenhausen 02/17 13:30 Jakub Kosowski v Florian Bluhm 3-1
Moszkvai Liga Pro 02/17 13:00 Demik Ying v Viacheslav Samodumov 11-3
Liga Pro FNTR Moscow Open 02/17 13:00 Vladimir Kasatkin v Ilya Novikov 12-11
Liga Pro FNTR Moscow Open 02/17 13:00 Igor Sergeevich v Oleg Melkov 12-14
Challenger Ochsenhausen 02/17 12:50 Liang Qiu v Jiri Vrablik 3-0
Moszkvai Liga Pro 02/17 12:30 Maksim Adushinov v Zhasur Hudaiberdiev 11-7
Liga Pro FNTR Moscow Open 02/17 12:30 Dmitry Sebekin v Vladimir Beliakov 11-4