Pts

1 2 3 4 5
Anna Tikhomirova 6 7 11 11 5
Valeriya Kotsyur 11 11 4 9 7

Events

 • Game 1 Race to 3 - Valeriya Kotsyur
 • Game 1 Race to 5 - Valeriya Kotsyur
 • Game 1 Race to 7 - Valeriya Kotsyur
 • Game 1 Race to 9 - Valeriya Kotsyur
 • Game 1 Race to 7 - Valeriya Kotsyur
 • Game 1 Race to 9 - Valeriya Kotsyur
 • Score After Game 1 - 6-11
 • Game 1 - Valeriya Kotsyur won 6-11
 • Game 2 Race to 3 - Anna Tikhomirova
 • Game 2 Race to 5 - Anna Tikhomirova
 • Game 2 Race to 7 - Anna Tikhomirova
 • Game 2 Race to 9 - Valeriya Kotsyur
 • Score After Game 2 - 7-11
 • Game 1 - Valeriya Kotsyur won 6-11
 • Game 3 Race to 3 - Anna Tikhomirova
 • Game 3 Race to 5 - Anna Tikhomirova
 • Game 3 Race to 7 - Anna Tikhomirova
 • Game 3 Race to 9 - Anna Tikhomirova
 • Score After Game 3 - 11-4
 • Game 2 - Valeriya Kotsyur won 7-11
 • Game 4 Race to 3 - Anna Tikhomirova
 • Game 4 Race to 5 - Anna Tikhomirova
 • Game 4 Race to 7 - Anna Tikhomirova
 • Game 4 Race to 9 - Anna Tikhomirova
 • Score After Game 4 - 11-9
 • Game 3 - Anna Tikhomirova won 11-4
 • Game 5 Race to 3 - Valeriya Kotsyur
 • Game 5 Race to 5 - Valeriya Kotsyur
 • Score After Game 5 - 5-7
 • Game 5 - Valeriya Kotsyur won 5-7