Results

Kenyai nemzeti liga 05/28 06:00 - AP Kenya v KDF D 0-0
Kenyai nemzeti liga 05/26 06:00 - Equity Bank v AP Kenya L 3-1
Kenyai nemzeti liga 04/22 06:00 - AP Kenya v Kenya Army L 1-3
Kenyai nemzeti liga 02/11 08:00 - Prisons Rift Valley v AP Kenya W 2-3
Kenyai nemzeti liga 02/10 10:00 - AP Kenya v Trail Blazers W 3-1
Kenyai nemzeti liga 07/02 12:00 - AP Kenya v KPA L 0-3
Kenyai nemzeti liga 07/01 06:00 - AP Kenya v Equity Bank L 1-3
Kenyai nemzeti liga 06/30 12:00 - AP Kenya v Kenya Prisons L 1-3
Kenyai nemzeti liga 06/30 06:00 - AP Kenya v Prisons Central D 0-0
Kenyai nemzeti liga 06/25 06:00 - AP Kenya v Prisons Nyanza W 3-1
Kenyai nemzeti liga 06/24 12:00 - Prisons Western v AP Kenya L 3-2
Kenyai nemzeti liga 06/23 08:00 - AP Kenya v GSU L 0-3