SKIF Nizhny Novgorod - nők

Results

Orosz bajnokság - nők 02/24 10:00 - MSMO 7.62 Women v SKIF Nizhny Novgorod - nők W 1-5
Orosz bajnokság - nők 02/23 09:30 - MSMO 7.62 Women v SKIF Nizhny Novgorod - nők W 0-7
Orosz bajnokság - nők 02/17 10:00 - SKIF Nizhny Novgorod - nők v Dynamo-Neva - nők L 2-4
Orosz bajnokság - nők 02/16 10:00 - SKIF Nizhny Novgorod - nők v Dynamo-Neva - nők W 1-0
Orosz bajnokság - nők 02/13 10:00 - SKIF Nizhny Novgorod - nők v Biryusa Krasnoyarsk Women W 3-2
Orosz bajnokság - nők 02/12 10:00 - SKIF Nizhny Novgorod - nők v Biryusa Krasnoyarsk Women W 2-1
Orosz bajnokság - nők 01/25 10:00 - HK Tornado Women v SKIF Nizhny Novgorod - nők W 2-3
Orosz bajnokság - nők 01/24 10:00 - HK Tornado Women v SKIF Nizhny Novgorod - nők W 2-6
Orosz bajnokság - nők 01/21 11:00 - KRS Vanke Reys Women v SKIF Nizhny Novgorod - nők L 1-0
Orosz bajnokság - nők 01/20 11:00 - KRS Vanke Reys Women v SKIF Nizhny Novgorod - nők L 4-2
Orosz bajnokság - nők 01/12 09:00 - SKIF Nizhny Novgorod - nők v HK Tornado Women W 5-2
Orosz bajnokság - nők 01/11 09:00 - SKIF Nizhny Novgorod - nők v HK Tornado Women W 3-2