MSMO 7.62 Women

Results

Orosz bajnokság - nők 02/24 10:00 - MSMO 7.62 Women v SKIF Nizhny Novgorod - nők L 1-5
Orosz bajnokság - nők 02/23 09:30 - MSMO 7.62 Women v SKIF Nizhny Novgorod - nők L 0-7
Orosz bajnokság - nők 02/17 14:00 - MSMO 7.62 Women v Biryusa Krasnoyarsk Women L 0-4
Orosz bajnokság - nők 02/16 14:00 - MSMO 7.62 Women v Biryusa Krasnoyarsk Women L 1-3
Orosz bajnokság - nők 02/13 11:00 - MSMO 7.62 Women v Dynamo-Neva - nők L 0-8
Orosz bajnokság - nők 02/12 14:00 - MSMO 7.62 Women v Dynamo-Neva - nők W 4-3
Orosz bajnokság - nők 01/25 11:00 - KRS Vanke Reys Women v MSMO 7.62 Women L 2-0
Orosz bajnokság - nők 01/08 10:00 - Dynamo-Neva - nők v MSMO 7.62 Women L 6-0
Orosz bajnokság - nők 01/07 10:00 - Dynamo-Neva - nők v MSMO 7.62 Women L 3-1
Orosz bajnokság - nők 12/07 14:00 - MSMO 7.62 Women v Agidel UFA Women L 1-7
Orosz bajnokság - nők 12/06 11:00 - MSMO 7.62 Women v Agidel UFA Women L 0-8
Orosz bajnokság - nők 12/03 14:00 - MSMO 7.62 Women v Skso Women W 4-3